Studiesida

 


Vit drar och vinner

Ledtråd: En viss pjäs får vandra långt och undvika allsköns trix.


Lösningen på studien signerad Yochanan Afek, känd inom studiekretsar, är både enkel och vacker.
Vit drar och vinner

Lösning: 1. Nc2 Nb3 2. Na1! Nxa1 3. Ba4 och vit fortsätter med att plocka c5 bonden med kungen för att sedan gå ned med sin c-bonde.


Båda lösningarna visar någon form av dominans av det lättare materialet över det tyngre materialet. Om den andra studien skriver Bengt att den är skapad av den troligen bästa studiekompositören på senare tid, Oleg Pervakov. Han lovar återkomma med fler studier av honom, bl.a sin favoritstudie som tillhör den svåra avdelningen.

Studie 1. Vit drar och vinner

Lösning
1.Nf4+ Rxf4 2.Bd7! och hur än svart försöker stoppa a-bonden med tornet träder löparen in och avgör.

Studie 2. Vit drar och vinner

Lösning
1.b8(Q) Bd6 2.Qxd6 Rg2+ 3.Kxg2 Kh4+ 4.Ng4 Qxd6 5.Ne5! och alla damdrag förlorar för svart. Exempelvis, 5.- Qxe5 6.Bd8+, 5.- Qxb6 6. Nf3#, 5.- Qd2+ 6.Bf2+ Kg5 7.Nf3+ med gaffel. Testa lite själv så ser du.

Anton


Vit drar och vinner.


Studie av Wilhelm Steinitz.
Lösning


Vit mattar i 1 drag. 


Lösning (Jag har satt en svart bonde på c6, i Youtubevideon är den svarta bonden på e2. Tror inte den kan hamna där. Matti )


Kombination: Svart drar och vinner

 


Matt i 3 drag

Slutet på en studie av Oleg Pervakov.

1.Lf1! Och svart är i dragtvång.

Bondedrag:

1…b2 2.Tc3+ Tab5 [2…Tbb5 3.T3c6#] 3.Ta3#

1…a1D 2.Tc1+ Tab5 (2…Tbb5 3.T1c6#) 3.Txa1#;

1…e6 2.Td4+ Tbb5 (2…Tab5 3.Ta4#) 3.Td6#;

1…f6 2.Te4+ Tab5 (2…Tbb5 3.Te6#) 3.Ta4#;

1…e5 2.Td4+ Tab5 (2…Tbb5 3.Td6#) 3.Ta4#;

1…f5 2.Te4+ Tab5 (2…Tbb5 3.Te6#) 3.Ta4#

Torndrag (t.ex.):

1…Ta3 2.Ta4#;

1…Tbb5 2.T4c6#;

1…Tab5 2.Ta4#] 2.Tc3+ Tab5 [2…Tbb5 3.T3c6#] 3.Ta3#

Några fler studier från Chessbase.


Vit drar och vinner
Vit drar och vinner

losningvasilyplatov


 

makalös studie

Lösningen till studien i högerspalten som datormotorerna knappt kan lösa börjar med dragen: 1. Dxh2+ Dxh2 2. Tb1 h4 2. Kc6. Matar man fram dragen så har datorn fortfarande mycket svårt med att lösa studien men inte Kamratspelarna, väl?

Hela lösningen:

1.Dxh2+ Dxh2 2.Tb1 !h4 3.Kc6! h3 4.Kb7! c4 [4…Dc7+ 5.Kxc7 h2 6.Se5 c4 7.Sg4 c3 8.Sf2#] 5.Ka8! c3 [5…Db8+ 6.Kxb8 h2 7.Se5 c3 8.Sg4 c2 9.Sf2#] 6.bxc3 Db8+ 7.Txb8 h2 [7…Lf2 8.Th8 g1S 9.Sxg1 Lxg1 10. Txh3+] 8.Th8 Lf2 9.Txh2#


Vit drar och vinner

Lösning och fler problem av John Nunn


 

Vit ska vara vid 5:e draget. Hur uppkom ställningen?

Lösning men kämpa på för lösningen är speciell.  Det påstås att det ryska landslaget med spelare som Tal, Polugaevsky och Petrosian behövde 20 minuter på sig för att lösa uppgiften.