Juniorverksamhet

juniorverksamhet

 Kamraterna har från och med hösten 2015 juniorverksamhet  på olika ställen runt omkring Östra Göteborg. Här nedan kan du se var, vilka dagar, tider man kan träna och spela, och vem som är ledare.

Välkommen till ett besök vare sig du är 5 eller 15 eller 20 (eller ännu äldre!)

Junioransvarig i Kamraterna är Katarina Ledin. Henne når man på:

Telefon 0707-618333 eller mejl katarinaledin@hotmail.se

Medlemsavgiften för juniorer är 100 kr per termin som sätts in på Kamraternas plusgirokonto 4 14 48-2

Kamraterna styrelse har fattat beslutet att under 2017 betala anmälningsavgifter för juniorer som deltar i SM-tävlingar, Grand Prix-tävlingar och andra externa tävlingar (dock inte Knatterallyt).

Antingen betalar klubben avgiften direkt till arrangören, eller så ersätter klubben spelaren i efterhand.  Det enklaste är att kontakta kassören som betalar startavgiften.

Kassören hittar du på styrelsesidan.

Underlag för bidragsansökan

När vi söker bidrag från Göteborgs stad för vår ungdomsverksamhet så måste vi från och med i år ha med fullständiga personnummer. Ledarna kommer samla in de här uppgifterna.


Spellokal: Pärlan

Onsdagar: kl 17:15-18:45

Ledare: Ola Westerlund, Hans Svedberg

Telefon: 0701-710613

Startar onsdag 6/9 – 2017


Spellokal: Kulturhuset Kåken (Vi håller till i ”Ateljén”, ingång till vänster inne i caféet)

Torsdagar: kl 17:15-18:45

Ledare: Ola Westerlund , Hans Svedberg

Telefon: 0701-710613

Startar torsdag 7/9 – 2017