KM regler

KM spelas i två grupper:

A (Berger- Elo-registrering) – B (FIDE Schweizer, Elo-registrering) .

Betänketid A+B-Gruppen 90 minuter+ 30 sekunder från drag 1.

 


 

– Hur man för protokoll:

  • 8. Protokollföring 8.1 (FIDE)
  1. c) Det är tillåtet för spelaren att, om han så önskar, besvara motståndarens drag innan han protokollför det. Han måste protokollföra sitt senaste drag innan han utför ett nytt.

Man får således svara motståndaren direkt men sen måste man skriva ner sitt drag innan man flyttar igen.

På SSF finns följande video:

Domarfrågan 2: (Tapio Tikkanen) Att föra protokoll

Fides regler på svenska (2014)


Om mobiltelefon ringer i Kamraternas KM:

Ska domaren  dra tio minuter från spelarens betänketid och han ska ge motståndaren fem minuters tillägg till betänketiden. Tidsavdrag får dock inte ske med mera än att spelaren har minst en minuts betänketid (plus eventuell tilläggstid) kvar för alla återstående drag till närmast påföljande tidskontroll. Vid ny förseelse ska domaren döma förlust av partiet.


KM grupp A och B  är  Elo-registrerad hos FIDE.

Läs om Elo-registrering på Sveriges Schackförbunds sida.