Styrelsen

Säsongen 2016-2017

Ordförande

 anton-aberg

Anton Åberg
Mobil: 073-514 03 90
E-post: antonaberg1@gmail.com


 

Sekreterare

kl

Katarina Ledin
Mobil: 0707-618333
E-post: katarinaledin@hotmail.se


 

 

Kassör

matti

Matti Svenn
Fornäng 2B
463 71 Lödöse
Mobil: 0702-34 42 60
E-post: matti.svenn@telia.com


 

 

Fräntorpansvarig

lennart

Lennart Olsson
Överstegatan 2a
416 57 Göteborg
Tel: 51 40 67:
Mobil: 0768-47 17 92
E-post: lennart.olsson@molndal.se

Suppleant Fräntorpansvarig: Georg Lappas E-post:  geolas2@gmail.com


 

 

Pärlanansvarig

Suppleant Pärlanansvarig: Matti Svenn E-post: matti.svenn@telia.com


 

 

Ledamot

ingvar

Ingvar Andreasson
Kaptensgatan 29D
414 59 Göteborg
Mobil: 0765 67 94 14
E-post: biaandreasson@gmail.com


 

 

Valberedning sammankallande

gosta

Gösta Svenn
Karneolgatan 13
426 21 V.Frölunda
Mobil: 070-825 66 17
E-post: gosta.svenn@comhem.se


 

 

Valberedning

Jesper Hamark
E-post: j.hamark@hotmail.com


 

 

Revisor

Ulf Mårtensson
Tel: 031- 25 39 58
E-post: ulf.martensson@bredband.net


 

 

Revisor

Martin Danerud


 

 

Revisorsuppleant. Bryn Roughsedge

 

Länk till klubbens stadgar