Lösning på studie

Lösningen på studien signerad Yochanan Afek, känd inom studiekretsar, är både enkel och vacker.
Vit drar och vinner

Lösning: 1. Nc2 Nb3 2. Na1! Nxa1 3. Ba4 och vit fortsätter med att plocka c5 bonden med kungen för att sedan gå ned med sin c-bonde.

Tillbaka till startsidan >