Kamraternas nya styrelse för 2017-18

Några nyval och flera omval valdes på årsmötet den 22 April där 14 medlemmar var närvarande. Bland mycket annat på mötet ådrog sig planeringen för vårt 100-årsjubileum 2020  intresse. Tänk Kamrater, snart är vi 100. Hur ska vi fira?
Styrelsen fick följande utseende.
Årsmötesprotokollet finns under nya fliken: klubbinfo-stadgar/protokoll.

Tillbaka till startsidan >