Seriespelen och aktuell juniorinformation

är uppdaterade. I serien har lag 1 och 4 bidragit  med partier och referat, visst har väl  2:a och tredjelaget nåt gott att bidra med. En ställning eller en anekdot finns väl alltid!

Juniorernas nästa KnatteEvent är i Falkenberg.

Tillbaka till startsidan >