Inbjudan Ernst Åhmans Minnesturnering

Spelformen är sju ronder Fide-schweizer med betänketiden 30 minuter per spelare och parti+5 s per drag.

Priser: Bokcheckar beroende på deltagarantal

4-5 november 2016
Avprickning 12.30 på lördagen

Du anmäler Dig till turneringen genom att sätta in startavgiften 300 kr på SS Manhems plusgiro 42 28 22 – 7 eller till e-post info@ssmanhem.se. GM och IM – ingen avgift vid föranmälan, annars full avgift. Du kan även anmäla dig på vår hemsida www.ssmanhem.se. Ange ratingtal och klubb vid anmälan.

Inbjudan

Tillbaka till startsidan >