Hej !
Vill först säga jag är ingen van debattör.
Lite om min roll i Hallsbergturneringen de sista 10-15 åren har jag hjälpt till med inbjudningar, anmälningar, bulletiner, hemsidor, fritidsaktiviteter för spelarna mm. Skulle gärna fortsätta med detta om det fanns intresse att ordna det ekonomiska och domare.
Inkörda sponsorer finns till en del av turneringskostnaderna, men en stor del har kommit från Arne Nybergs bingolottoförsäljningnätverk.
Det är synd att lägga ner Hallsbergsturneringen då den som sagt har varit en stor ungdomstävling för svenska juniorspelare.
STÄLLER GÄRNA UPP SOM ARRANGÖR OM DET EKONOMISKA PROBLEMET BLIR ORDNAT !!
(svar efter kongressen i sommar måste komma för att ordna sponsorna inbjudningar mm)
Görgen Andersson KH Alliansen-72 en start år 1989-90

 

Thomas Franzen, ordf. Upsala ASS, har inte själv spelat i Hallsberg men många av mina tidigare lagkamrater med Ulf Andersson i spetsen fick några av sina första internationella duvningar genom Arne Nyberg & Co:s försorg. Det vore mycket tråkigt om vi lät denna fina tradition försvinna.

 

Hej!
Jag stödjer helhjärtat alla initiativ för att behålla Hallsberg eller åtminstone Sverige på kartan över högklassiga internationella juniorturneringar i schack. Men det krävs mycket mer än att några bara sätter sitt namn under en sån viljeinriktning.
Jag skulle tro att en förutsättning är att SSF själv går in som arrangör med praktiskt och ekonomiskt stöd till en lokal partner, att SSF tar initiativ på sponsorsidan med till att börja med de kontakter som redan finns på förbundsnivå och i Hallsberg, att man är öppen för en annan spelort -- varför inte Malmö med dess större tillgänglighet för kontinenten? och att man försöker få till ett konkret upplägg senast i samband med SM och kongressen.
Tänk vilket utmärkt reklamtillfälle som lag-EM blir för en ny Hallsbergsturnering!
Anders Kockum sekreterare Uddevalla SS

 

Jag har inte själv varit med i Hallsberg ( började med schack "för sent" i livet och för tidigt i förhållande till turneringens historia ), så jag kan inte räknas som ögonvittne. Dock vet jag att Hallsberg-turneringen har ett internationellt symbolvärde, inte bara för svenskt ungdomsschack utan också för Sverige som schacknation överhuvud taget. Det är därför motiverat med extraordinära åtgärder för att rädda turneringens fortlevnad.
Ulf Nyberg, SK Kamraterna

 

Hej!!
Såg till min förvåning att Hallsbergsturneringen var i farozonen. Det är ju beklämmande om Arne Nybergs livsverk inte kan kvarstå i turneringskalendern. Var domare ett år och upplevde Arnes påverkan att göra turneringen till en gemytets och trivselns spelplats. Detta borde bevaras även utan denna eldsjäl.
Ronny Andersson Helsingborg

 

 

Mikael Johansson , Helsingborg (idag 45år) Jag har själv deltagit (minst) två gånger i Hallsbergsturnerinegn som junior i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Fin stämning och pefekta arrangemang mm - Hela tiden under Arne Nybergs trygga ledning var (än så länge) det bästa schackspelandet har givit mig!!!!!!!!!!!!!!!!! Hoppas turneringen på hotell Stinsen får leva kvar!

 

Jonas Barkhagen, Rockaden. Vill uttrycka mitt stöd för att behålla Hallsbergsturneringen. Jag har själv deltagit fyra gånger och alla gånger har arrangemangen hållit yppersta klass både schackligt och socialt. Lycka till!