Styrelsen informerar:

logoSchackklubben Kamraterna        

Spellokal:
Kåken
, Kålltorpsgatan 2

Pärlan, Danska vägen 103

Nordengården Stockholmsgatan 16
                                     

   Pg: 41448-2

   OrganisationsNr: 855100-6268

   skkweb@skkamraterna.se

   http://www.skkamraterna.se/

                                                                       

Medlemsavgiften

Hej, Kamrater!

Ni som vill spela i seriespelen eller vara med i turneringar utanför klubben tänk på att betala medlemsavgiften i god tid så att ni blir registrerade i SSF.

årsmötet den 12:e april 2014 bestämdes medlemsavgifterna enligt följande:

Seniorer               700 kr

Pensionärer         500 kr

Övriga                  300 kr

Juniorer                100 kr per termin

SK Kamraternas postgironummer är: 41448-2

”Övriga” innebär de som bara vill vara med i klubbens egen verksamhet eller är huvudregistrerade i en annan klubb.

Vi vill ha in medlemsavgifterna FÖRE den 31:a augusti för att kunna registrera i god tid innan allsvenskan startar!

Kontakta kassören Magnus Eriksson vid frågor

Magnus Eriksson magnuse76@yahoo.se Telefon: 031-489856 Mobil: 0704-16 44 56

/Styrelsen

PS

Om ni har några kompisar som vill gå med i SK Kamraterna, är det bra om övergångspappren är klara senast den 31:a augusti. Detta för att undvika en massa merarbete.

DS