Ställningar hämtade från Dvoretskys Endgame Manual

Klicka i diagrammen för lösning


Svart drar

Vit drar

Vit drar

Vit drar

Vit drar

Svart drar