Gamla Högskolan 1933. Årsmöte med prisutdelning.

tillbaka


Vid bordet från vänster: Harry Alexandersson, Bertil Asservik, Ragnar Gustavsson kassör, Ivar Jakobsson sekreterare, Herman Schwitz ordf, Eric Jonsson, och Viktor Viberg. Stående längst till vänster syns Nils Ericsson.
Gamla Högskolan låg i Göteborg, på hörnet Parkgatan,Södra vägen, mittemot Dicksonska Palatset vid Bältespännareparken. 1931-1935 spelade Kamraterna där. Även Manhem spelade där.
Ragnar Gustavsson