Artiklar2008


Matti Svenn: 10 partislut från Bobby Fischers bok: My 60 Memorable games
Jesper Hamark: New York, New York
Jesper Hamark: Att vara bäst i Sverige lördag eftermiddag. Nästan.
Matti Svenn: Ställningen som aldrig uppkom
Ingemar Johansson: Lars-Erik Johansson:”60 schackkombinationer av exvärldsmästaren Michail Tal.”
Ingemar Johansson: Spatt, spader och springarsprång (från Kamratbladet 1988).
Matti Svenn: Bilder från Ståhlberg/Wassings bok "Schackspelarens läsebok"
Ingemar Johansson: Glasblåsarens pojke
Harry Svenn: Ståhlbergföredraget på klubben
Matti Svenn: Elitserien: M Svenn - M Gajic
Lars Madebrink: Partislut från Västgöta Open 2008
Gösta Svenn: Lag-DM: G Svenn - Anders Kall
Jesper Hamark: Att göra en ekelundare
Gösta Svenn: Trojkan som tarvas (Hisingen Open 2008)
Sture Hellberg: Hisingen Open 2008: Resultat, foton