Lösningar på studier

Båda lösningarna visar någon form av dominans av det lättare materialet över det tyngre materialet. Om den andra studien skriver Bengt att den är skapad av den troligen bästa studiekompositören på senare tid, Oleg Pervakov. Han lovar återkomma med fler studier av...

Uppvärmning inför hösten

Hoppas ni haft en skön sommar kamrater! Jag har tidigare nämnt idén för några i förstalaget att vår egen studiemästare Bengt Svensson borde ha en egen studiehörna här på hemsidan. Vi mjukstartar med två studier som Bengt visade för mig när jag senast...